NEWS UPDATE :  

Berita

IQ EQ dan SQ Bagian 1

Nampaknya dalam bidang pendidikan pihak-pihak yang Berkepentingan  masih mecari-cari untuk mendapatkan cara  yang terbaik dalam mendidik pelajar-pelajar di sekolah. Keperluan ini bertambah penting memandangkan disiplin para pelajar sekarang telah begitu merosot hingga banyak  yang terlibat dengan gangsterisme, vandalisme,  budaya rock, budaya metal, skinhead, salahguna Narkoba, melawan guru, bahkan ada pelajar-pelajar yang sampai memukul dan mencederakan pelajar-pelajar lain.

Ada pihak yang merasakan bahawa kesalahan ini terletak kepada sistem pelajaran kita yang hanya mementingkan dan menitik beratkan pada kemajuan  IQ (Intelligence Quotient) semata-mata. Dalam sistem yang ada sekarang, kecerdasan Pikiran atau IQ sahaja yang menjadi indeks pengukur bagi menilai kecemerlangan seseorang pelajar. Pihak ini merasakan bahawa kecerdasan Pikiran sahaja tidak memadai. IQ hanya satu ukuran bagi menunjukkan kemampuan mental dalam mengumpul ilmu dan menyelesaikan masalah teoritikal. Ia tidak menunjuk kepada kualitas pelajar secara menyeluruh yang sepatutnya merangkumi lebih banyak ciri, skop, bidang dan kriterianya.

Kalau diteliti, kita akan dapati di dalam keputusan peperiksa-an yang semakin baik, akhlak, peribadi, jatidiri dan perilaku pelajar semakin buruk dan merosot. Pasti ada sesuatu yang tidak kena. Terbukti bahawa pembinaan kecemerlangan para pelajar tidak lengkap dan tidak menyeluruh. Peribadi pelajar yang terbina berat sebelah dan tidak seimbang. Pihak ini merasakan ada lagi bentuk kecerdasan lain yang mesti diambil iaitu EQ (Emotional Quotient).

Mereka merasakan IQ perlu diimbangi dengan EQ. Kecerdasan Pikiran perlu diimbangi dengan kecerdasan emosi. Kalau tidak, mereka merasakan emosi para pelajar akan mudah terganggu dan pelajar akan bertindak mengikut emosi dan dorongan perasaan. Dalam hal ini, kecerdasan Pikiran tidak akan dapat berfungsi dengan baik.


Pengunjung